رند دهی یازدهی را برای خرید سیم کارت

رند دهی یازدهی را برای خرید سیم کارت ۹۱۲ بشناسید.

رند ده یازدهی

در بسیاری از مقالات سعی شده بهترین تعاریف مربوط به رندها نوشته شود. اما نوع رند دهی یازدهی هیچ تعریفی تاکنون نداشته است. در این مطلب سعی به تعریف این نوع رند و تحلیل یکی از شماره های مربوطه بپردازیم.

این خط در تعریف اول شاید کمی پیچیده بنظر برسد اما زیبایی ، سلاست ، روایی و برخی مشخصات دیگر برخوراست.

دهی یازدهی خطی است که با دو عدد ۰ و ۱ تشکیل شده است. عدد به این صورت است ۱ در جفت اول در دهگان و ۰ در جفت دوم در یکان قرار دارد و یا ۰ در یکان جفت اول و ۱ در دهگان جفت دوم قرار دارد.

اگر شما یک فردی هستید که به دنبال یک خط رند دهی یازدهی هستید    می توانید به نمونه ای از این خط رند در مطالب قسمت پایین توجه کنید.

 تحلیل رندی ۲۲۰ ۴۰ ۱*:

 

انواع رندی : دهی وسط-دهی یازدهی- ارقام ریز

 

تلفظ این شماره به صورت ۳٫۲٫۲ است.

تمامی ارقام شماره ریز و زیبا هستند و به جز ارقام ۰۹۱۲ فقط تشکیل شده از ۴ و *  است.

 

به جز رقم های ۰ , و ۱ مابقی ارقام به ترتیب: ۲٫۴٫* هستند.

 

اول شماره با۲۲ شروع می شود که یک تکرار زیباست و با آمدن ۰ بعد از آن پیش شماره ۲۲۰ را  داریم که

از ارزش بالایی برخوردار است .

 

دو عدد ۲۰ و ۴۰ وسط شماره رند دهی وسط نامیده می شود که این نوع رندی هم زیبایی های خاص خود دارد و علاوه بر آن رابطه ی ریاضی  در بین ۲۰ و۴۰ باعث ماندگاری  این شماره در ذهن می شود.

 

آخر شماره هم عدد یازدهی و ریزداریم که با آمدن بدنبال ۴۰، رندی دهی یازدهی ایجاد شده است در واقع استارت با این شماره خورده است.

اگر بجای شماره مورد نظر داشتیم :

۲۷۰۴۰۱۶ ***۲۲۸۴۰۱۶ و یا ۲۲۰۴۰۶۱

میبینیم که هر یک از این شماره ها در نوع خود زیبا هستند اما در مقایسه با شماره ما از لحاظ ارزشی و نوع رندی تفاوت های محسوسی دارند.

 

⚡مشابه های این شماره به دلیل نوع رندی خاصی که دارد محدود است  شماره  ۳  سیلاب است زمانیکه دوسیلاب آن به عدد دهی ختم شود و یک سیلاب به یازدهی کاملا زیبا و خلوت میشود که هم گفتار زیبایی دارد هم نوشتار زیبایی و هم در ذهن هم ماندگار است.  این نکته را باید در نظر گرفت که خطوط با مشابه محدود قابلیت افزایش قیمت دارند پس می توان آن را به عنوان یک سرمایه گذاری هم در نظر گرفت.

 

در پایان اینکه این شماره ی خاص.زیبا و به یاد ماندنی بهترین پیشنهاد ما به شما برای تبلیغات،یک خط شخصی رند و زیبا و یا یک هدیه ی خاص است.