قیمت گذاری سیم کارت

 

اگر چند شماره را می خواهید قیمت گذاری کنید با علامت , از هم جدا کنید و ارسال کنید.